Dyrygent

DSC_0046

dr Elżbieta Trylnik


Założyciel i dyrektor artystyczny Chóru “Dramma per musica”. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 7 lat. Opowieść o tym jak sama zapisała się do szkoły muzycznej zawsze wywołuje sympatyczny uśmiech. Historia to jednak prawdziwa, choć szkoła nosiła wówczas odmienną niż dziś nazwę, a siedziba mieściła się nieopodal dzisiejszego Collegium Maius.

Losy i przekształcenia opolskiej szkoły muzycznej nie zakłóciły jednak edukacji. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, w klasie fortepianu wyjątkowego pedagoga – prof. Jadwigi Kępińskiej. Swoje dyrygenckie predyspozycje kształciła pod kierunkiem prof. Lucjana Laprusa – polskiego kompozytora, dyrygenta, chórmistrza – na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jeszcze w czasie studiów pracowała jako nauczyciel fortepianu w opolskiej i brzeskiej szkole muzycznej. Po ukończeniu studiów została skierowana (jako jedna z wyróżniających się na roku studentek) do opolskiej WSP, gdzie rozpoczęła pracę jako asystent na kierunku pedagogicznym.  Po roku stworzyła żeński chór. Zespół przekształcał się kolejno w chór ogólnouczelniany, a wreszcie – wraz z przemianowaniem się uczelni w Uniwersytet Opolski – przeobraził się w 80-osobowy chór mieszany znany powszechnie pod nazwą “Dramma per musica”.

Obecnie Elżbieta Trylnik jest adiunktem w Instytucie Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, gdzie zaznajamia studentów z tajnikami pracy dziennikarskiej oraz edukuje muzycznie przyszłych pedagogów zapoznając ich ze sposobami umuzykalniania dzieci i młodzieży. Niemal równolegle – bo od 1982 roku – związana jest z Rozgłośnią Regionalną Polskiego Radia w Opolu. W pracy dziennikarskiej przybliża słuchaczom zarówno ważne (krajowe i zagraniczne) wydarzenia muzyczne, jak i aktywność regionalnej kultury muzycznej. W audycjach przedstawia sylwetki wybitnych twórców i czynnie działających zawodowych muzyków, nie zapominając o zdolnej młodzieży odnoszącej liczne sukcesy oraz wyjątkowych Opolanach, którym muzyka jest bardzo bliska. Ważnym elementem są także transmisje koncertów z Filharmonii Opolskiej, pozwalające dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Lata pracy z Chórem “Dramma per musica” zostały przypieczętowane tytułem doktora uzyskanym w 1997 roku na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem wybitnego polskiego kompozytora prof. Józefa Świdra. Praca Elżbiety Trylnik była wielokrotnie zauważana i doceniania. Wśród wielu wyróżnień szczególnym jest Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 2012 roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, jednak – jak sama podkreśla – najbardziej ceni sobie nagrody uzyskane z Chórem “Dramma per musica”.